Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum.Vi har et rikt fritidstilbud, med mange aktive lag og foreninger! Vi er en kommune i vekst, og ser dette som resultat av en langsiktig satsing på kvalitet i skolene, gode tjenester og strategisk jobbing med infrastrukturen i området.
Vår organisasjon ::  Våre tjenester ::  Krisehjelp