- fødested og gode barndomsminner


Edvard Munch ble født på gården Engelaug østre i Løten 12. desember 1863. Selv om familien flyttet til Oslo da Edvard var bare ti måneder gammel, holdt de god kontakt med sine venner i Løten. Det var også her Edvard tilbrakte somrene 1875 og 1882, allerede da aktiv med blyant og skissebok.

Edvard Munchs historie kan spores mange steder i Løten: 

  • Foreldrene, Laura og Christian Munch, etablerte seg som nygifte på By gård i Løten. Der ble storesøster Sophie født i 1862.
  • Den lille familien flyttet senere til Engelaug østre, hvor Edvard Munch ble født i 1863.
  • Begge søsknene er døpt i Løten kirke. Edvard ble også hastedøpt hjemme på gården kort tid etter fødsel grunnet dårlig helse.
  • Edvards far tjenestegjorde som lege ved militærforlegningen på Tofsrudmoen. I dag er Tofsrudmoen borte, men militærkasernen (hvor også legen hadde kontor) står på Klevfos Industrimuseum som del av tidligere Klevfos cellulose- og papirfabrikk.
  • Sommeren 1875 fisket Edvard ørekyte i Svartelva på Ådalsbruk.
  • Flere ganger, som ung og gammel, kom Edvard med toget til Ådalsbruk stasjon for å besøke vennene på Engelaug. Han gikk Engelaugsgutua over jordene fra stasjonen til fødegården.
  • I 1933 oppsøkte Munch retterstedet på Midtskogen i Løten der morderen Svartbekken ble henrettet i 1876.


En kunstner blir til

I 1880 bestemte Edvard Munch seg for å bli maler, og da han i 1882 var på et lengre sommeropphold i Løten og i regionen ble store deler av oppholdet dokumentert i form av tegninger. Munch tegnet over tusen tegninger i årene 1880-1892, hvorav 36 er fra Løten og omegn. Han debuterte som kunstner i 1883.


Kunstverk med tilknytning til Løten

Det er 36 tegninger som er gjort i Løten og omegn sommeren 1882. Flere av tegningene er portretter av mennesker som Munch møtte i Løten denne sommeren; venner, bekjente og arbeidsfolk. En av disse er "Kone med barn", som ble opphavet til morsskikkelsen i det kjente maleriet "Alma Mater".  
 

Alma Mater

Edvard Munch: ”Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-årsalderen av en kone med barnet på Hedemarken ved mitt fødested med samme holdning og stil. Jeg har tegningen” (sitat i Ragna Stangs bok: Edvard Munch Mennesket og kunstneren, s. 306).

Til venstre er tegningen "Kone med barn" av Edvard Munch (1882), hvor han har portrettert sin tidligere barnepike Oline Fløtholen i Løten. Til høyre er en av flere versjoner av maleriet "Alma Mater", et motiv som inngår i auladekorasjonen i Universitetet i Oslo. Mens auladekorasjonen stod ferdig i 1916, er denne versjonen av "Alma Mater" fra 1940.

Til venstre: Kone med barn, 1882 og til høyre Alma Mater, 1940


Lyset og linjene i landskapet

Den høye himmelen over slake åser og det særegne klare lyset, slik vi finner det i Løten, var med på å danne Munchs indre landskap som han brukte i mange av sine bilder. Flere kunsthistorikere har påpekt at dette er noe genuint i Munchs uttrykk, og antyder en kobling til landskapet fra barndomsminnene.


Her kan du oppleve historien etter Edvard Munch i dag


Oppleve Løten


Munch destinasjonene