- fødested og gode barndomsminner

Velkommen til Munch-senteret hvor du kan oppleve Edvard Munch i Løten! (foto: JH Studios)Bildet: Velkommen til Munch-senteret hvor du kan oppleve Edvard Munch i Løten! (foto: JH Studios)

Edvard Munch ble født på Engelaug gård i Løten 12. desember 1863. Selv om familien flyttet til Oslo holdt de god kontakt med venner i Løten og Edvard tilbrakte mange sommerferier i Løten. Han tegnet mange skisser herfra og tok med seg inspirasjon fra det fine landskapet og lyset.

Edvard Munchs historie kan spores mange steder i Løten:

  • Foreldrene, Laura og Christian etablerte seg som nygifte på By gård i Løten. Der ble storesøster Sofie født i 1862
  • Edvards far jobbet da på Tofsrudmoen (militærkasserne) som lege. I dag er Tofsrudmoen borte, men en av bygningene står på Klevfos Industrimuseum, og var tidligere bolig for arbeiderne ved fabrikken
  • Den lille familien flyttet senere til Engelaug østre, hvor Edvard Munch ble født. 
  • Begge søsknene hans er døpt i Løten kirke. Edvard ble haste-døpt hjemme da han var svak ved fødselen. Senere ble også han døpt i den samme kirken. Familien flyttet fra Løten da Edvard var nesten ett år. Edvard var tilbake mange ganger på besøk på gården
  • Fisket i Svartelva i Løten i 1875
  • Gått Engelaugsgutua på gamle trakter i 1933
  • Vært på retterstedet etter Kristoffer Svartbekken, Midtskogen i Løten i 1933


En kunstner blir til

Edvard Munch bestemte seg i 1880 for å bli maler, og i 1882 var han på et lenger opphold i Løten og regionen, hvor han også fikk utvikle seg som tegner - en basiskunnskap for alt kunstnerisk virke. Han tegnet over tusen tegninger i årene 1880-1892, hvorav 36 er fra Løten og omegn. Han debuterte som kunstner i 1883.


Kunstverk med tilknytning til Løten

Det er 36 tegninger som er laget i Løten og omegn sommeren 1882.


Alma Mater

En av disse er "Kone med barn" som er forløperen til det kjente maleriet "Alma mater" som er å finne i Universitetes aula i Oslo. Tegningen portretterer hans tidligere barnepike Oline Fløtholen fra Løten.
>> Se mer om dette på vår nettside om Camp Munch


Linjene i landskapet

Edvard Munch sine kunstverk viser landskap med slake linjer. Flere kunsthistorikere har påpekt at dette er genuint for hans uttrykk, og antyder en kobling til landskapet fra barndomsminnene.  

Her kan du oppleve historien etter Edvard Munch i dag

>> Munch-stien
>> Munch-senteret på Klevfos industrimuseum
>> Fotopunktet ved Munchs fødested