Edvard Munch ble født på Engelaug gård i Løten 12. desember 1863. Selv om familien flyttet til Oslo holdt de god kontakt med venner i Løten og Edvard tilbrakte mange sommerferier i Løten. Han tegnet mange skisser herfra og tok med seg inspirasjon fra det fie landskapet og lyset.

”Vi er friske og morrer oss godt her oppe (…) Da vi kom på stasjonen var Thingstad der og han fulgte vi paa trenne til Engelhaug. Vi faar hoppe i høet saameget vi vil og fisker Aakjyter her i Elven der er næsten saa store som smaasild (…)”

Dette skrev Edvard i et brev til sin far Christian Munch i 1875. Edvard omtalte Engelaug som ”Engelhaug” fordi menneskene der var så snille.

Dette brevet og mange flere kan du både se og høre i Munch-senteret ved Klevfos Industrimuseum. Her kan du se og oppleve Munchs tilknytning til Løten! Du kan også se hans fødegård, Engelaug østre, fra et fotopunkt ved innkjøringen til gården.