Ledige tomter til næringsformål

Adresse: Frønsetvegen, 2340 LØTEN.


Beskrivelse av området:
Ånestad Industriområde ligger nord for Riksveg 25 ved Myklegard.


Nye riksveg 3/25 vil gå i det samme området i denne delen av Løten, med en forbedret adkomst til næringsområdet Myklegard / Ånestad med toplanskryss. 


Området ligger strategisk mellom Østerdalen/ Glåmdalen og Gudbrandsdalen.

Adkomst: Til industriområdet fra Rv 25 ved Myklegard inn på Ånestadvegen til Frønsetvegen som ender inne på industriområdet.Areal: 180 daa (dekar) som Løten kommune fester fra Løiten almenning.
Her kan i utgangspunktet alle typer industri etablere seg, og de blir framfestere.

Tomtestørrelsen kan tilpasses den enkelte industrivirksomhet etter behov.
Behovsvurderingen foretas av Løten kommune i samråd med Hamarregionen Utvikling.

Ferdig opparbeidet:
Veg, vann, avløp og strøm er etablert.

Tomtene ligger i tilknytning til riksveg 3/25 som går gjennom Løten.

Reguleringsbestemmelser:
I reguleringsbestemmelsene legges det til rette for industri- og håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. I tillegg kan det tillates forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området.

Reguleringsbestemmelser:
19 Ånestad Industiområde øst for Kjøs
Se reguleringsbestemmelsene her (i Planinnsyn)

Priser i 2016: Innfestingsvagift kr. 152,- per m2.
Pris i 2017: Innfestingsavgift kr. 156,- per m2.

Se også: Kommunale eiendomsavgifter under Priser og betaling

  • I tillegg kommer festeavgift, som indeksreguleres hvert år.
  • Oppmålingsgebyr i tillegg
  • Tinglysingsgebyr x 2 (festekontrakt og matrikkelbrev) kommer i tillegg.
  • Ved etablering faktureres tilknytningsgebyr vann og avløp.
  • Strømtilknytning avklares med strømleverandør (Eidsiva Energi)
  • Årlig leie reguleres i henhold til konsumprisindeksen fra SSB, Statistisk sentralbyrå.

Ta kontakt
Løten kommune er en del av næringssamarbeidet Hamarregionen Utvikling, og henvendelser angående tomtene kan gjøres til Hamarregionen Utvikling.
Ta kontakt: 
Berte Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512
berte@hamarregionen.net 

Ny riksveIllustrasjon av ny riksveg 3 og 24. Kilde: Statens Vegveseng 3/25:
Nye riksveg 3/25 vil gå i det samme området i denne delen av Løten, med en forbedret adkomst til næringsområdet Myklegard / Ånestad med toplanskryss.

Se oversikt over riksveg 3/ 25-planene her