Ledige tomter til næringsformål

Adresse: Frønsetvegen, 2340 LØTEN.

Ta kontakt

Løten kommune er en del av næringssamarbeidet Hamarregionen Utvikling, og henvendelser angående tomtene kan gjøres til Hamarregionen Utvikling. ved Berte Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512 / berte@hamarregionen.net 


Adkomst

Ånestad Industriområde ligger nord for Riksveg 25 ved innkjøring Myklegard, og videre inn til Frønsetvegen, hvor området ligger. 

Beskrivelse av området: >> Nye riksveg 3/25 vil gå i det samme området i denne delen av Løten, med en forbedret adkomst til næringsområdet Myklegard / Ånestad med toplanskryss. Området ligger strategisk mellom Østerdalen/ Glåmdalen og Gudbrandsdalen.


Beskrivelse

Arealet er 180 daa (dekar) som Løten kommune fester fra Løiten almenning. Her kan i utgangspunktet alle typer industri etablere seg, og de blir da framfestere.
Tomtestørrelsen kan tilpasses den enkelte industrivirksomhet etter behov.
Behovsvurderingen foretas av Løten kommune i samråd med Hamarregionen Utvikling.
Tomtene er ferdig opparbeidet med veg, vann, avløp og strøm er etablert.


Reguleringsbestemmelser

I reguleringsbestemmelsene legges det til rette for industri- og håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. I tillegg kan det tillates forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området.

Navn: 19 Ånestad Industriområde øst for Kjøs.
>> Se reguleringsbestemmelsene her (i Planinnsyn)


Priser

Pris i 2017: Innfestingsavgift kr. 156,- per m2.
Pris i 2018: Innfestingsavgift kr. 160,- per m2.

  • I tillegg kommer festeavgift, som indeksreguleres hvert år.
  • Oppmålingsgebyr i tillegg
  • Tinglysingsgebyr x 2 (festekontrakt og matrikkelbrev) kommer i tillegg.
  • Ved etablering faktureres tilknytningsgebyr vann og avløp.
  • Strømtilknytning avklares med strømleverandør (Eidsiva Energi)
  • Årlig leie reguleres i henhold til konsumprisindeksen fra SSB, Statistisk sentralbyrå.
     

Se også: 

Kommunale eiendomsavgifter under Priser og betaling

 

Illustrasjon

Tomtene ligger i tilknytning til riksveg 3/25 som går gjennom Løten.