Ådalsbruk barnehage ligger i tilknytning til  Ådalsbruk skole og SFO. Vi ønsker å gi alle barna like muligheter til å utvikle seg selv, og vi skal vise hverandre respekt selv om vi er forskjellige. Alle skal få bli den beste utgaven av seg selv! Se mer om dette i verdier og grunnsyn, som du finner mer om i barnehagens årsplan. 

 Ådalsbruk barnehage

Adresse: Olarovegen 1, 2345 ÅdalsbrukVis adressen i kart


Åpningstider:

Vi har åpent kl. 07:00-16:30.
Vi har sommerstengt i uke 29 og 30.
Planleggingsdager i 2020: 31. januar, 20. mars og 22. mai.


Kontaktinfo

  • Avdeling Brovold for (1-3 år). Tlf. 62 56 42 96/ 468 57 311
  • Avdeling Løkja (2-6 år). Tlf. 62 56 42 97/  974 11 329


Styrer

I perioden 01.02.20-31.07.20 har Arnhild Blystad permisjon fra jobben som styrer i Ådalsbruk barnehage. Hun skal ha permisjon for å undervise i pedagogikk på Høgskolen i Innlandet.

I denne perioden er det Kjersti Benningstad som har ansvaret for den daglige driften i barnehagen. Hun er også pedagogisk leder ved avdeling Brovold.

Kjersti Benningstad er å treffe på tlf. 62 56 42 92, kjersti.benningstad@edu.loten.kommune.no


Årsplan

Les mer om barnehagen, verdisyn og innhold i årsplanen. Her finner du også oversikt over ferie/ fridager og planleggingsdager:

 

Ansatte i Ådalsbruk barnehage

Styrer: (Arnhild Blystad har permisjon i vårhalvåret 2020).
 

Avdeling Brovold

Kjersti Benningstad – pedagogisk leder, kjersti.benningstad@edu.loten.kommune.no

Silje Johannessen – fagarbeider

Tove kroken – fagarbeider

Siw Flyen – assistent

Åse Engemoen – fagarbeider

Steffen Kjærnet - ekstraressurs

 

Avdeling Løkja

Pedagogisk leder: Mona Kristin Asplund, mona.kristin.asplund@loten.kommune.no

Pedagogisk leder: Marit Kristiansen, marit.kristiansen@edu.loten.kommune.no

Åse Nordhaug – fagarbeider

Steffen Kjærnet – ekstraressurs