Ådalsbruk barnehage ligger i tilknytning til  Ådalsbruk skole og SFO. Vi ønsker å gi alle barna like muligheter til å utvikle seg selv, og vi skal vise hverandre respekt selv om vi er forskjellige. Alle skal få bli den beste utgaven av seg selv! Se mer om dette i verdier og grunnsyn, som du finner mer om i barnehagens årsplan. 

 Ådalsbruk barnehage

Adresse: Olarovegen 1, 2345 ÅdalsbrukVis adressen i kart


Åpningstider:

Vi har åpent kl. 07:00-16:30.
Barnehagen er sommerstengt i uke 29 og 30.
Juleferien: Vi har også stengt en uke i romjulen fra og med 23.12 til og med 03.01.2021.

Planleggingsdager i 2021: 29. januar, 19. mars og 14. mai.


Kontaktinfo

  • Avdeling Brovold for (1-3 år): Tlf. 62 56 42 96/ 468 57 311
  • Avdeling Løkja (2-6 år): Tlf. 62 56 42 97/  974 11 329


Styrer

Fungerende styrer:
Kjersti Benningstad, tlf. 62 56 42 92, kjersti.benningstad@edu.loten.kommune.no

I perioden 01.08.20- 31.07.2021 har Arnhild Blystad permisjon fra jobben som styrer i Ådalsbruk barnehage for å undervise i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.


Årsplan

Les mer om barnehagen, verdisyn og innhold i årsplanen. Her finner du også oversikt over ferie/ fridager og planleggingsdager:

 

Ansatte i Ådalsbruk barnehage

Styrer: Kjersti Benningstad (Arnhild Blystad har permisjon i høsthalvåret 2020).
 

Avdeling Brovold

Pedagogisk leder: Mona Kristin Asplund, mona.kristin.asplund@loten.kommune.no

Silje Johannessen – fagarbeider

Siw Flyen – assistent

Åse Engemoen – fagarbeider

Veronica Høyheim Andresen - assistent

 

Avdeling Løkja

Pedagogisk leder: Marit Kristiansen, marit.kristiansen@edu.loten.kommune.no

Pedagogisk leder: Karina Lundevold, karina.lundevold@edu.loten.kommune.no

Tove Kroken – fagarbeider

Steffen Kjærnet – assistent