Vi holder til i Olaroveien 1, 2345 Ådalsbruk. Vis adressen i kart

Avdeling Brovold: Tlf. 62 56 42 96/ 468 57 311
Avdeling Løkja: Tlf. 62 56 42 97/  974 11 329

Åpningstid er kl. 07.00-16.30.
Sommerstengt i uke 29 og 30

Ådalsbruk barnehage ligger i tilknytning til Ådalsbruk skole / SFO.
Vi har to avdelinger, Løkja og Brovold. Løkja er for barn fra 3 til 6 år,
og Brovold for 1 og 2 åringer.