Velkommen til Ådalsbruk skole

Besøksadresse: Olarovegen 3, 2345 Ådalsbruk, Se adressen i kartet
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten


Telefon:

Telefon lærere: 62 56 42 93
Telefon SFO: 902 49 821


Vi er på Facebook!

Følg Facebook-siden vår: Ådalsbruk skole - sammen er vi gode


Rektor:

Anne Berit Nomerstad, tlf. 974 88 290, epost: Anne.Berit.Nomerstad@edu.loten.kommune.no

Stedfortreder:
Monica Thorsen Brendlien, tlf. 95 11 96 18, epost: epost: monica.thorsen.brendlien@edu.loten.kommune.no


Logg deg inn i VISMA Flyt Skole her


SFO-leder:

Inger Marit Berntsen, tlf. 902 49 821, epost: inger.marit.berntsen@loten.kommune.no


Skoleåret 2020/2021

Se informasjonshefte for skoleåret 2020-2021 her

Se skoleruta med oversikt over ferie og fridager her


Om skolen

Ådalsbruk barneskole er en fulldelt barneskole og skolefritidsordning, beliggende ca 5 kilometer sør for Løten sentrum. Lokalene våre ble i 1994. Skolen og barnehage ligger sentralt plassert på Ådalsbruk tettsted, med gode uteområder. Her er det kort vei til fotballbane, Svartelva og fine turområder.  
 

Satsingsområde i Løtenskolene - Kultur for Læring

Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Løten kommune deltar sammen med alle andre kommuner i Hedmark. Det overordnede målet med prosjektet er at det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes faglige og sosiale læring. 

Før prosjektets oppstart er det gjennomført en grundig kartlegging blant elever, foresatte, lærere og skoleledere. Dataene fra kartleggingen vil bli analysert ved hver skole og danner grunnlaget for hvilke områder skolen skal arbeide med fra høsten 2017. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020, og gir dermed skolene mulighet til å se forbedringer og definere eventuelle nye områder. Det legges opp til at skolene skal få faglig bistand fra ulike kompetansemiljøer. Fylkesmannen skal lede prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.