Velkommen til Ådalsbruk skole

Besøksadresse: Olarovegen 3, 2345 Ådalsbruk, Se adressen i kartet
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten


Telefon:

Telefon lærere: 62 56 42 93
Telefon SFO: 902 49 821


Vi er på Facebook!

Skolens Facebook-side:

Rektor:

Anne Berit Nomerstad, tlf. 974 88 290
Anne.Berit.Nomerstad@edu.loten.kommune.no

Stedfortreder er teamleder Monica Thorsen Brendlien, tlf. 95 11 96 18, 
epost: 
monica.thorsen.brendlien@edu.loten.kommune.no


SFO-leder:

Inger Marit Berntsen, tlf. 902 49 821
inger.marit.berntsen@loten.kommune.no


Om skolen

Ådalsbruk barneskole er en fulldelt barneskole og skolefritidsordning, beliggende ca 5 kilometer sør for Løten sentrum. Virksomheten holder til i lokaler bygd i 1994 og hadde nylig en 20-års markering.

Skolen og barnehage ligger sentralt plassert på Ådalsbruk tettsted, med gode uteområder. Her er det kort vei til fotballbane, Svartelva og gode utmarksområder.