Besøksadresse: Olarovegen 3, 2345 ÅdalsbrukÅdalsbruk skole
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten

Telefon:

Telefon lærere: tlf. 62 56 42 93
Telefon SFO: tlf. 902 49 821

 

Rektor ved Ådalsbruk skole:

Heidi Amundsen

Rektor Heidi Amundsen

Heidi Amundsen, tlf. 906 09 059
Epost: heidi.amundsen@loten.kommune.no

Monica Brendlien er lærer og stedfortreder ved Ådalsbruk skole, tlf. 951 19 618.


Send melding med beskjed

Send SMS til kontaktlærer, SFO eller rektor med mobilskole:
Send SMS til 03686 og start meldingen med Adalsbruk (mellomrom) og trinn, f.eks: Adalsbruk 01 for melding til kontaktlærere på første trinn. Bytt ut 01 med 04 for å sende til lærer på 4.trinn etc.

For å sende SMS til SFO eller rektor brukes følgende koder:
Rektor: Adalsbruk adm
SFO: Adalsbruk SFO


Om skolen

Ådalsbruk barneskole er en fulldelt barneskole og skolefritidsordning, beliggende ca 5 kilometer sør for Løten sentrum. Virksomheten holder til i lokaler bygd i 1994 og hadde nylig en 20-års markering.

Skolen og barnehage ligger sentralt plassert på Ådalsbruk tettsted, med gode uteområder. Her er det kort vei til fotballbane, Svartelva og gode utmarksområder.