Velkommen til Ådalsbruk skole

Besøksadresse: Olarovegen 3, 2345 Ådalsbruk, Se adressen i kartet
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten


Telefon:

Telefon lærere: 62 56 42 93
Telefon SFO: 902 49 821


Vi er på Facebook!

Skolens Facebook-side:

Konstituert rektor:

Kristian Øverby, tlf. 47 47 31 32
Kristian.overby@edu.loten.kommune.no

Stedfortreder er teamleder Monica Thorsen Brendlien, tlf. 95 11 96 18, 
epost: 
monica.thorsen.brendlien@edu.loten.kommune.no


Pedagogisk personale:

Navn

e-post

Monica Thorsen Brendlien

monica.thorsen.brendlien@edu.loten.kommune.no

Mona Hesselberg

mona.hesselberg@loten.kommune.no

Edle Christine Nordby

edle.christine.nordby@loten.kommune.no

Even Skogen

even.skogen@loten.kommune.no

Anders Hovde

anders.hovde@edu.loten.kommune.no

Gjermund Gjestvang

gjermund.gjestvang@loten.kommune.no

Kjersti Kokaas

kjersti.kokaas@edu.loten.kommune.no

Hanne Nerby

hanne.nerby@loten.kommune.no

Ingeborg Ekeberg

ingeborg.ekeberg@loten.kommune.no

Nicolai Håkon Sætra

nicolai.hakon.saetra@loten.kommune.no

Helene Hørsand

helene.horsand@edu.loten.kommune.no

Lise-Kristin Aaseth 

lise-kristin.aaseth@loten.kommune.no

Heidi Bekkevold

heidi.bekkevold@edu.loten.kommune.no

 

Andre ansatte

Navn / stilling

e-post

Inger Marit Berntsen, SFO-leder/ barn- og ungdomsarbeider

inger.marit.berntsen@loten.kommune.no

Wenche Sæta Cae, barn - og ungdomsarbeider

wenche.saeta.cae@loten.kommune.no

Anne Mette Østgård, assistent

anne.mette.ostgard@loten.kommune.no

Karl Anders Pettersen, assistent

karl.anders.pettersen@loten.kommune.no

Jan Guldbrandsen, vaktmester

jan.guldbrandsen@loten.kommune.no

Lise Grinden, renhold

lise.grinden@loten.kommune.no

Solvår Moen, renhold

solvar.moen@loten.kommune.no


Om skolen

Ådalsbruk barneskole er en fulldelt barneskole og skolefritidsordning, beliggende ca 5 kilometer sør for Løten sentrum. Virksomheten holder til i lokaler bygd i 1994 og hadde nylig en 20-års markering.

Skolen og barnehage ligger sentralt plassert på Ådalsbruk tettsted, med gode uteområder. Her er det kort vei til fotballbane, Svartelva og gode utmarksområder.