Bli en aktivitetsvenn og gi fritidsglede for en person med demens!

Her finner du mer om aktivitetsvenn


Lokal arbeidsgruppe:

En aktivitetsvenn er en frivillig, som med opplæring og oppfølging, skal bistå personer med demens til å ha en meningsfylt fritid. Du gir litt av din fritid, gjerne på faste ukedager og tidspunkter, eller i perioder, men du bestemmer selv når og hvor ofte.

Som aktivitetsvenn vil du gjennom opplæring få kunnskap om demenssykdom, om det å være sammen med og kommunisere med personer med demens, i tillegg til inspirasjon for felles aktiviteter. Det vil også arrangeres samlinger for aktivitetsvenner hvor du får anledning til å treffe andre aktivitetsvenner, dele erfaringer og lære mer. Opplæring og samlinger er gratis.


Vårt mål med prosjektet er at demenssyke skal få flest mulig gode dager og opplevelser, og så langt det er mulig kunne få delta i det vanlige livet, og gjøre ting som de gjorde før sykdommen satte begrensninger.
Det er snakk om dagligdagse aktiviteter, som å gå turer, gjøre hagearbeid, delta i kor, gå i butikker, gå på kafe, hugge ved, drive med håndarbeid, danse, se på fotballkamp/ håndballkamp, gå på kino/konserter m.m. Mange som har demens vil med litt hjelp og assistanse kunne fortsette å gjøre disse aktivitetene, og ha stor glede av det.

En samfunnsnyttig oppgave

Som frivillig aktivitetsvenn vil du få ta del i et spennende prosjekt som vil gi deg mye kunnskap. Du vil utøve en samfunnsnyttig oppgave til glede for en person med demens, for dens pårørende, og ikke minst for deg selv. For mer opplysninger kan du se på www.nasjonalforeningen.no du kan ta kontakt med din lokale demensforening, eller du kan kontakte prosjektleder på Nasjonalforeningens fylkeskontor for Hedmark og Oppland, Elisabeth Skarderud på tlf. 62 51 79 10 eller mail elsk@nasjonalforeningen.no.

Vi ser fram til et samarbeid med mange flotte frivillige!

Se også:
www.nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/

Les også om aktivitetsvenn