Årsmeldingen har tidligere ligget som hjemmesider, men er nå konvertert til en pdf-fil, og du kan lese den her:

Last ned årsmelding for 2014 (pdf)

 

Årsberetning med regnskap for 2014 Løten kommune

Årsberetningen er den formelle og lovmessige delen av kommunens rapportering, og inneholder blant annet disse temaene: Likestilling, etikk, lønn, internkontroll, universell utforming i tillegg til økonomi: Finansforvaltning og økonomisk resultat, hovedtall, gjeld, renter og avdrag, samt balanse, investering og KOSTRA.


Her kan du lese årsberetningen med regnskap 2014:

Last ned årsberetningen 2014 for Løten kommune her (som pdf-fil) 


Revisjonsberetningen for 2014 fra Hedmark Revisjon IKS:

Les revisjonsberetningen her (fra Hedmark Revisjon IKS) (pdf)

 

Ådalsbruk skole sine elever på tur ved Fløta