Årsmeldingen har tidligere ligget som hjemmesider, men er nå konvertert til en pdf-fil, og du kan lese den her:

>> Last ned årsmelding for 2014 (pdf)

 

Årsberetning med regnskap for 2014 Løten kommune

Årsberetningen er den formelle og lovmessige delen av kommunens rapportering, og inneholder blant annet disse temaene: Likestilling, etikk, lønn, internkontroll, universell utforming

I tillegg økonomi: Finansforvaltning og økonomisk resultat, hovedtall, gjeld, renter og avdrag, samt balanse, investering og KOSTRA.

Her kan du lese årsberetningen med regnskap 2014:

>> ​Last ned årsberetningen 2014 for Løten kommune her (som pdf-fil) 


Revisjonsberetningen for 2014 fra Hedmark Revisjon IKS:

>> Les revisjonsberetningen her (fra Hedmark Revisjon IKS) (pdf)

 

 

Rådmann
Tollef Imsdalen

Alltid i utvikling!
 

Ordfører
Bente Elin Lilleøkseth

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth. Foto: Marius Græsby

Det går godt i Løten!