Årsmeldingen (dokument tidligere som hjemmesider) kan du lese her: 

Årsmelding 2015 (pdf)

 

Årsberetning 2015

Den formelle årsberetningen for Løten kommune 2015 med tilhørende dokumenter:

Årsberetning og regnskap 2015 (pdf)

Revisjonsberetning 2015 (pdf)

Kontrollutvalgets uttalelse til årsberetning og regnskap 2015 (pdf)

 

Åpning av nye lokaler til kulturskolen