Årsmeldingen (pdf-dokument som tidligere var hjemmesider) kan du lese her:

 

Årsberetning med regnskap 2016

Årsberetningen er den lovpålagte og revisor-godkjente delen av årsmeldingen. Her finner du mye statistikk, fakta og alt om det økonomiske årsresultatet fra 2016. Andre temaer som omtales er; etikk, likestilling, universell utforming og intern kontroll. Virksomhetenes egne resultater finner du under hvert tjensteområde. 


 

Bilde fra åpningen av fotgjengerundergang i Løten sentrum