Årsmeldingen (pdf-dokumentet som tidligere var hjemmesider) kan du lese her:

Årsmelding med bilder kan du laste ned her:

Last ned årsmeldingen 2017

Målekort for virksomhetene


Årsberetning 2017

Årsberetningen er den lovpålagte og revisor-godkjente delen av årsmeldingen. Her finner du mye statistikk, fakta og alt om det økonomiske årsresultatet fra 2017. Andre temaer som omtales er; etikk, likestilling, universell utforming og intern kontroll. 

Årsberetningen for 2017 ble vedtatt i kommunestyret 23. mai 2018.