Her kan du lese våre årsmeldinger på nett. Fra 2014 til 2017 har Løten kommune hatt årsmeldinger kun som hjemmesider, og disse er konvertert til pdf-filer i ettertid. I 2018 finner du årsmeldingen som pdf-fil på nettsiden her. 


Her finner du link til årsmeldingene:

Årsmelding 2019 | Årsmelding 2018Årsmelding 2017 | Årsmelding 2016 | Årsmelding 2015

Bilde fra karneval under Sommer i sentrum 2019


Bildet: Bilde fra karneval under Sommer i sentrum 2019