1. Løten kommunes kulturpris er en utmerkelse som tildeles den/ de som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i bygda.

 

2. Prisen er ved opprettelsen i 2001 på kr 10 000.

 

3. Kulturprisen kan deles ut hvert år under forutsetning av at kommunestyret bevilger midler. Med   prisen følger et diplom undertegnet av ordfører.

 

4. Løten kommunes kulturpris annonseres innen 01.10 med frist for skriftlige forslag innen 01.11. Forslagene stiles til Løten kommune. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.

 

5. Tildelingen skal foretas innen 01.03 i forbindelse med møte i kommunestyret eller annet egnet arrangement. Ordfører deler ut prisen.