FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER
OG OM  SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER M.V. I LØTEN KOMMUNE, HEDMARK

Fastsatt av Løten kommunestyre sak nr. 0018/02 13. mars  2002, med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27, og endringer i denne vedtatt ved lov 16. mai 1997 nr. 28 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4, og lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1036.

Se forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Løten kommune, Hedmark her.