MELDING OM OVERNATTING 

ved skoler og andre midlertidige overnattingssteder

 

Ved _________________________________________________  (veiadresse og kommune)

                                                

        _________________________________________________             (skolens/bygningens navn)

                                                

 vil   _________________________________________________                         (leietager)

 

 overnatte i tiden ___________________________________ (datoer), i alt ________ netter

 

Bygning / etasje

Varsling *)

Persontall

Antall vakter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum

 

 

 

 *) AO = Automatisk brannvarsling med overføring til brannvesenet

     AI   = Automatisk, intern brannvarsling

     R    =  Røykvarslere

 

 

Navn

Telefon

Utleiers ansvarlige:   

 

 

Stedfortreder:

 

 

Leietagers ansvarlige:

 

 

Vaktansvarlig: 

 

 

Merknader:

 

 

 

 

Jeg er kjent med regler for midlertidig overnatting og med instrukser for overnattingsstedet. 

 

Underskrift leietager:_____________________________________   Dato:_____________

 

Sendes:                    Hedmark 110-sentral, Kirkeveien 75, 2409 Elverum

                                  Faks: 62 41 12 34          Telefon: 62 43 32 20

                                  E-post: brann-vakta@elverum.kommune.no

 

                                  Telefon lokalt brannvesen utenom normal arbeidstid: 41 47 19 71

 

Intern behandling:            Faks fra 110-sentralen leveres overbefalsvakt. Utrykningsleder informeres over sambandet ved brannmelding.