Les rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 her.

Vedlegg til budsjettforslaget