Om tjenesten
Kort beskrivelse Opptak til skolefritidsordningen i Løten kommune skjer gjennom hele året.

Elever fra 1. til 4. trinn må melde seg på til opptakt fortrinnsvis innen 1. mai hvert år, men opptak kan også skje i løpet av skoleåret ved behov.
Elever fra 5. til 7. årstrinn kan få plass i skolefritidsordningen etter søknad, og særskilte regler gjelder for opptak av denne gruppen.
Målgruppe
Skolebarn
Gebyrer, avgifter osv SFO betalingssatser
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist 1. mai hvert år
Annen informasjon

Åpningstider og kontaktinformasjon finner du på sidene til den enkelte SFO:

Jønsrud SFO

Lund SFO

Østvang SFO

Ådalsbruk SFO

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Den enkelte skole
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Besøksadresser:

Østvang skole: Østvangveien 23
Lund skole: Gammalsrudvegen 6
Jønsrud skole: Jønsrudvegen 5
Ådalsbruk skole: Olarovegen 1, Ådalsbruk

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-02-01