Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. Prisene vedtas årlig av kommunestyret, og gjelder fra 1. januar til og med 31. desember gjeldende år.

Betalingssatser SFO (skolefritidsordningen) Løten (punkt 1.2 i gebyrreglementet)

SFO Skolefritidsordning
 20182019
100 % plass uten leksehjelp3 0203 100
100 % plass med leksehjelp2 6702 740
80 % plass2 4102 480
60 % plass1 9602 010
50 % plass1 8101 860
40 % plass1 1901 220
Dagsats SFO270280

Søskenmoderasjon: -25% fra og med barn nr. 2.

>> Skolefritidsordningen i Løten kommune

>> Les mer om priser og betaling her