Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. Prisene vedtas årlig av kommunestyret, og gjelder fra 1. januar til og med 31. desember gjeldende år.

Min side

Se dine fakturaer på Min side 

 

Opphold i SFO

2020

100 % plass uten leksehjelp

3 200

100 % plass med leksehjelp

2 830

80 % plass

2 560

60 % plass

2 080

50 % plass

1 920

40 % plass

1 260

Dagsats SFO

290


Søskenmoderasjon: -25% fra og med barn nr. 2.
Det betales for 11 måneder i året.