Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. Prisene vedtas årlig av kommunestyret, og gjelder fra 1. januar til og med 31. desember gjeldende år.

Min side

Se dine fakturaer på Min side 

Opphold i SFO

2022

100 % plass uten leksehjelp

3 315

100 % plass med leksehjelp

2 990

80 % plass

2 700

60 % plass

2 200

50 % plass

2 030

40 % plass

1 340

20 % plass

700

Dagsats SFO

310


Søskenmoderasjon: -25% fra og med barn nr. 2.
Det betales for 11 måneder i året (halv måned i juli og halv måned i august).

Fra 1. august 2020 har regjeringen innført ordning med redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen familier skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn. Inntektsgrensen settes til 603 167 kroner.