Tilbygg på helsetunet
En av sakene som ble vedtatt av kommunestyret i 2006 var igangsetting av tilbygg på Helsetunet.tilbygget blir en forlengelse av eksisterende bygg
Der er byggingen nå i full gang, og tilbygget er nå i ferd med å bli en bra forlengelse av eksisterende bygg (miniatyrbildet, og bilde til høyre)

Årsmelding 2006Forside årsmelding 2006
Årsmeldingen ble behandlet i kommunestyret 30. mai. Den blir nå trykket opp, og sendt ut etter 8. juni.
Årsmeldingen kan du også lese her

Hvordan blir overskuddet fra 2006 disponert?
Kommunestyret har også behandlet disponering av overskuddet fra 2006, og her kan en lese hvordan politikerne har vedtatt å fordele disse pengene.