Søknadsfrist: 15. juni 2018

De som allerede har søkt før årsskiftet, behøver ikke å søke på nytt.Illustrasjonsbilde (foto: Ricardofoto)
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger med tilknytning til Løten bli prioritert.


Skriftlig søknad sendes til
Løten kommune, Postboks 113, 2341 LØTEN eller på epost: post@loten.kommune.no 


Har du spørsmål?
Kontakt kommunalsjef velferd, Arne Jørstad, tlf. 934 32 079.

Fordelingen foretas av Driftsutvalget.