Les reglementet her på Kommuneforlagets side. Her finner du både det politiske og det administrative delegeringsreglementet.

Delegeringsreglementet er oppdatert etter at nytt delegeringsreglement ble vedtatt av kommunestyret i Løten 19.10.2016.

Politisk delegeringsreglement

Her kan du lese det politiske delegeringsreglementet for de folkevalgte organene:

Politisk delegeringsreglement på KF infoserie


Administrativt delegeringsreglement
Reglementene er delt inn etter ansvar og virksomhet. 
Velg den enkelte enhet for å se det administrative delegeringsreglementet tilknyttet denne enheten.

Administrativt delegeringsreglement på KF infoserie