Les reglementet her på Kommuneforlagets side. Her finner du både det politiske og det administrative delegeringsreglementet.

Delegeringsreglementet er oppdatert 25.11.2020 etter siste vedtak i kommunestyret. 


Politisk delegeringsreglement

Her kan du lese det politiske delegeringsreglementet for de folkevalgte organene:Administrativt delegeringsreglement

Reglementene er delt inn etter ansvar og virksomhet. 
Velg den enkelte enhet for å se det administrative delegeringsreglementet tilknyttet denne enheten.
Se Rådmann og underliggende enheter: