Les reglementet her på Kommuneforlagets side. Her finner du både det politiske og det administrative delegeringsreglementet.

Delegeringsreglementet er oppdatert etter at nytt delegeringsreglement ble vedtatt av kommunestyret i Løten 19.10.2016.


Politisk delegeringsreglement

Her kan du lese det politiske delegeringsreglementet for de folkevalgte organene:Administrativt delegeringsreglement

Reglementene er delt inn etter ansvar og virksomhet. 
Velg den enkelte enhet for å se det administrative delegeringsreglementet tilknyttet denne enheten.
Se Rådmann og underliggende enheter: