Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad dispensasjon fra plan og bygningsloven (pdf)

Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven (word)

Skjemaet fylles ut og sendes til Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN.
Evt. scannes med søkers underskrifter og sendes til post@loten.kommune.no.