Samarbeidsutvalget er slått sammen med skolemiljøutvalget etter reglene i opplæringslovens §11-1a

Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023.


Politiske representanter:

Ola Myki (SP), se link til politiker
Vara: Helle Jordbræk (FrP), se link til politiker


Rektor:

Kjell, Arne Østvold, Kjell.Arne.Ostvold@edu.loten.kommune.no

Fra FAU:

Asle Finnesand, leder
Åsa Nygård, nestleder
Wenche Berg, sekretær


Fra elevrådet:

Vilde Nilsen Hagen, Elevrådsleder
Mina Rasen Dæhlie, nestleder
Lena Voldmo


Ansatt representanter:

Jens Petter Svenkerud
Hilde Lang-Ree
Lene Oppegård Sveen


Se også: