Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015– 31.10.2019
Politisk medlem: 
1. Ole Hågensen (V) 

Politisk varamedlem: 
1. Åse Høiby Bråthen (AP)

Rektor: Kjell Arne Østvold
epost: kjell.arne.ostvold@loten.kommune.no

FAU:
Marianne Mittet 
Solbraa 
Henning Søbakken

Ansatte-representanter:
Fred Olsen
Anne Magnhild Gaustad
Jens Petter Svenkerud

Elevrådet - representanter:
Oda Krogh Hardy
Isak Formoe

Løten ungdomsskoles hjemmesider

Reglement for samarbeidsutvalg