Her kan du laste opp skjema for kontroll av ildsteder, fra Hedmarken Brannvesen

Last opp skjemaet (pdf-fil) og fyll ut på papir.
Skjemaet skal fylles ut av huseier og montør av ildstedet, og oppbevares i huset (verdipapir).

En kan gjerne også sende en kopi til feiervesenet; 
Åkersvikveien 2, 2321 HAMAR.

SKJEMA:Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsteder

Hedmarken Brannvesen
Åkersvikveien 3
2321 Hamar
Tlf. 400 07 999

http://hedmarken-brannvesen.no/

postmottak@hedmarken-brannvesen.no