Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden
01.11.2015 - 31.10.2019

Virksomhetsleder, Bente Hagen (sekretær):
Telefon:
62 56 40 07
Mobil: 922 12 894

Epost: bente.hagen@loten.kommune.no

Politisk medlem:
Martin Kjelsrud (leder)
Else Bjørke

Ildsjel:

Åse Krogsrud

Løten Musikkråd:

Trond Søberg

Løten Idrettsråd:

Sidsel Trætteberg

Representanter Barn og unges
kommunestyre:

Dorte Nilssen
Hanne S. Kampenhøy

Ansatterepresentanter KIS
Mona M. Nygaard
Tea Kristin Granhaug Græsby

Reglement for samarbeidsutvalg