Løten folkebibliotek har som formål å fremme opplysning, utdanning og kulturell virksomhet.
Biblioteket skal også være skolebibliotek for elever og lærere ved Løten ungdomsskole.

Hovedoppgave:
Stille bøker og annet egnet materiale, også nyheter, andre medier og datatjenester til gratis disposisjon for publikum.

Tilbud/Medier:
Bøker og lydbøker for barn, ungdom og voksne, videofilmer for barn og voksne, aviser, tidsskrifter, språkkurs, mikrofilmede kirkebøker.

Offentlig informasjon fra kommune, fylke og stat.

Lokalsamling  med bøker og hefter som omfatter Løten og andre kommuner i Hedmark.

Bygdearkiv.  Brannsikkert rom med protokoller, brev  dokumenter og enkelte gjenstander fra lag og foreninger  i Løten. Her er også Billed(foto-) samlingen
plassert.

Løiten Musikkforening  har  en samling gamle noter og instrumenter i eget rom.

Datatjenester for publikum:
4 PC-er med Internett til fri bruk for publikum i hovedutlån.
Brukertid: ½ time -  1 time hvis ingen venter.

Studieplasser: 4 plasser inkludert 1 PC-plass i tilknytning til lokalsamlingen.

Studieavdeling  på plan 2  med referanse/oppslagsbøker,  25 leseplasser
og  4 PC-er.
Her er også utlånsbøker som passer for ungdomstrinnet. Denne avdelingen
er tilrettelagt for skolens elever i skoletida. Ellers er det fri bruk for alle når det er ledig.