Løten folkebibliotek har som formål å fremme opplysning, utdanning og kulturell virksomhet.
Biblioteket skal også være skolebibliotek for elever og lærere ved Løten ungdomsskole.

Hovedoppgave:
Stille bøker og annet egnet materiale, også nyheter, andre medier og datatjenester til gratis disposisjon for publikum.

Tilbud/Medier:
Bøker og lydbøker for barn, ungdom og voksne, videofilmer for barn og voksne, aviser, tidsskrifter og språkkurs.

Offentlig informasjon fra kommune, fylke og stat.

Lokalsamling  med bøker og hefter som omfatter Løten og andre kommuner i Hedmark.

Datatjenester for publikum:
5 PC-er med Internett til fri bruk for publikum i hovedutlån.
Brukertid: ½ time -  1 time hvis ingen venter.