Politikerne er valgt for perioden 01.11.07-31.10.2011

Politisk medlem:

1. Gunnar Søberg (SV)

Politisk varamedlem:

1. Anne Lena B. Dragsten (AP)

Sekretærer:

Hanna Berget
Odd A. Jakobsen
Norunn Hansen

Repr. ansatte NSF
(Norsk Sykepleierforbund)

John Ole Gangnes
Meierivn. 10
2340 LØTEN

Repr. ansatte Fagforbundet:

Hilde Anita Nylund
Brennerivegen 75
2340 LØTEN

Eldrerådet:

Helge Lundsbakken
Løvtun
2340 LØTEN

Pårørende innen Sykehusvn. 2 og 12:

Tove Granerud
Bjørklund
2340 LØTEN

Pårørende innen hjemmebasert omsorg:

Karen Larsen
Stasjonsvegen 25
2340 LØTEN

Pårørende innen institusjon:

Jacob M. Rusten
Skrenten 3
2340 LØTEN

Mental Helse Løten:

Mental Helse Hedmark
v/ Liv Christophersen
Grønnegata 144
2317 HAMAR 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Håkon Westerhaug
Skrinhagen
2340 LØTEN

Løten Omsorg:

Anne Grethe Sveen
Nerheim
2341 LØTEN

Reglement for Samarbeidsutvalg