Medlemmer i Samarbeidsutvalget for Lund skole og SFO
- Politikerne er valgt for perioden 01.11.2015– 31.10.2019

Virksomhetsleder/ rektor
Pål Marius Skjærstad, rektor ved Lund skole og SFO
Sekretær i samarbeidsutvalget: Gunn Slettvold, styrer i Lund barnehage

Politiske medlem
Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015– 31.10.2019.
Turi Ann Melvold (Ap) (link til kontaktregister)
(Leder av samarbeidsutvalget)

Politisk varamedlem: 
Åse Høiby Bråthen (link til kontaktregister)


FAU/ foreldrerepresentant skole
Kristin Toven, FAU-leder
Christian Emil Morterud, foreldrerepresentant skole

Elevrådet
2017/2018:

Representant ansatte i skole
Rektor Pål Marius Skjærstad
SFO-leder Tove Dahl Svevad

Representant ansatte i barnehagen
Inger Schjerve Palerud

Foreldrerepresentanter barnehagen
Hjørdis Rikstad Lundsbakken, leder av foreldrerådet Lund barnehage.
Christian Emil Morterud, foreldrererepresentant Lund barnehage.

>> Reglement for samarbeidsutvalg


Se også:

>> Lund skole
>> Lund SFO
>> Lund barnehage