Mattilsynets regionkontor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til dyrevernnemndene for fire år av gangen.
Regionkontoret for Hedmark og Oppland har oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til dyrevernnemnda for Ringsaker, Hamar, Stange og Løten for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2012:

Medlemmer:

Even Bogsti, 2312 Ottestad
Kirsten Bergseng, 2340 Løten
Per Sandbakken, 2380 Brumunddal


Varamedlemmer:

Torunn Aasmundstad, 2322 Ridabu
Harald Hagen, 2334 Romedal
Ragnhild Myklebust, 2380 Brumunddal

Lov om dyrevern (Av 20. desember 1974 nr. 73)

Mattilsynet (sekretariat for nemnda)