Det er ikke nødvendigvis så lenge siden, men denne profilen har ikke helt den funksjonen som vi ønsker i forhold til de mål vi skal jobbe etter med tanke på å framstå som en mangfoldig kommune med et moderne uttrykk.Enkeltelement fra profilen

Vi kommer til å ta i bruk den nye profilen gradvis, både i brev- og skjemamaler, farger, annonser osv.
Noe er allerede tatt i bruk, som for eksempel forsiden i økonomiplanen og energi- og klimaplanen. Årsmeldingen for 2007 var også en forsmak på den nye profilen.

Det er grafisk designer Camilla Garshol Øverby ved Ferskvann Reklamebyrå som har utformet vår nye profil, som vi er veldig stolte over å endelig få vise frem.

"Løtens linje"

Profilen består av en sammensatt linje med mange enkeltelementer som gjenspeiler steder og aktiviteter som kjennetegner Løten. Her finner en Løiten Lys, Rokosjøen, Budor, fugleliv etc.
Løtens linje finnes i både grønn og hvit, slik at den kan brukes i sammenheng med alle farger.

Klikk på bildet under for å se hele Løtens linje i forstørret versjon:
Klikk her for større bilde av vår profil-linje

Det er utarbeidet en profilhåndbok med maler for bruk av den nye profilen, samt kommunevåpenet/ logo som vil være førende for hvordan vi bruker profilen vår i forskjellige sammenhenger.

Vi håper dere vil like vårt nye grafiske uttrykk!