Løten kommunes rehabiliteringsplan er vedtatt i 2007, og revidert 2008

Last ned planen her:

Rehabiliteringsplan for Løten kommune her


Planen vil forøvrig rulleres som en del av helse- og omsorgsplanen tidligst i 2018. Inntil da er det denne som gjelder.