Vi bruker et felles skjema for alle tjenestene innen pleie- og omsorgstjenestene. Dette skal fylles ut og sendes per post til Løten helsetun.

Bruk av skjemaet:
Skjema kan fylles ut direkte på skjerm, men ikke alle nettlesere støtter dette. Vi anbefaler derfor å bruke nettleseren Chrome. Bruker du en annen nettleser, last ned (lagre) skjemaet først, og deretter åpne det for å fylle ut på skjerm.

Skjemaet skrives ut og sendes per post til:
Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 LØTEN.

Søknadsskjema - pleie og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet gjelder følgende tjenester:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Rehabilitering
 • Korttidsplass institusjon
 • Langtidsplass institusjon
 • Psykisk helsetjeneste
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Dagtilbud
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig
 • Trygdebolig
 • Individuell plan
 • Helsestasjon for eldre
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Annet