Søknadsskjema for helse, pleie og omsorgstjenester.

Vi bruker et felles skjema for alle tjenestene innen pleie- og omsorgstjenestene. Dette skal fylles ut og sendes per post til Løten helsetun.

Send søknaden til Tildelingsteamet

Søknad om helse og omsorgstjenester behandles av Tildelingsteamet. Utfylt skjema sendes i post til:
Tildelingsteamet, Hjemmebaserte tjenester, Sykehusvegen 10, 2340 Løten. 
Eller send søknaden i vår sikre digitale løsning her

 

>> Søknadsskjema - helse pleie og omsorgstjenester


Søknadsskjemaet gjelder følgende tjenester:

(Linken går til mer informasjon om tjenesten)