Medlemmer for valgperioden 2019 - 2023:


Politiske representanter:

John Magne Pedersen Tangen (AP), se link til politiker 
Vara: Andrés Lopez Aliciasson (AP),

Lillian Rygg (SP), se link til politiker
Vara: Helle Jordbræk (FrP)


Representanter fra organisasjoner til funksjonshemmede i Løten:

Ingegerd Finstad (Mental Helse)
Jo-Inge Paalsrud (LHL)
 

Foreldrerepresentant for funksjonshemmede barn/unge:

Ann-Kristin Moen


Sekretær og to andre representanter fra administrasjonen (oppdateres):Rådets mandat

Rådet skal ivareta alle grupper funksjonshemmedes interesser i Løten kommune og drøfte saker som er viktige for funksjonshemmede.

Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Virksomhetene i kommunen samarbeider fast med rådet om de sakene de skal ha til behandling og som angår funksjonshemmede spesielt.

Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktig for funksjonshemmede i Løten. Rådet skal være rådgivende organ for både politiske- og administrative myndigheter.