Politiske representanter:

Lillian Gran (AP)
Vara: Andrés Lopez Aliciasson (AP),

Lillian Rygg (SP)
Vara: Helle Jordbræk (FrP)


Representanter fra organisasjoner til funksjonshemmede i Løten:
Ingegerd Finstad (Mental Helse)
Jo-Inge Paalsrud (LHL)


Foreldrerepresentant for funksjonshemmede barn/unge:
Ann-Kristin Moen


Sekretær og representanter fra administrasjonen:

Sekretær: Ida Borg 
Annen representant fra administrasjonen: Gerd Aina IsaksenRådets mandat

Rådet skal ivareta alle grupper funksjonshemmedes interesser i Løten kommune og drøfte saker som er viktige for funksjonshemmede.

Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Virksomhetene i kommunen samarbeider fast med rådet om de sakene de skal ha til behandling og som angår funksjonshemmede spesielt.

Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktig for funksjonshemmede i Løten. Rådet skal være rådgivende organ for både politiske- og administrative myndigheter.