Medlemmer i rådet for valgperioden 2015-2019:

Politisk vagte:

Representant Åse Høiby Bråthen (AP), leder    
-Vara: Representant Laila Jenssveen (AP)

Representant Else Bjørke (SP), nestleder                        
-Vara: Representant Helle Jordbræk (FrP)

Representant for funksjonshemmede over 18 år:

Foreldrerepresentant for funksjonshemmede barn:
Mental Helse, Løten:

Representanter fra organisasjoner til funksjonshemmede i Løten:
(Løten Handikaplag)
Grethe Harder (LHL)

Foreldrerepresentant for funksjonshemmede barn/unge (oppdateres)
Sekretær og to andre representanter fra administrasjonen (oppdateres).


Rådets mandat

Rådet skal ivareta alle grupper funksjonshemmedes interesser i Løten kommune og drøfte saker som er viktige for funksjonshemmede.

Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Virksomhetene i kommunen samarbeider fast med rådet om de sakene de skal ha til behandling og som angår funksjonshemmede spesielt.

Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktig for funksjonshemmede i Løten. Rådet skal være rådgivende organ for både politiske- og administrative myndigheter.