Om tjenesten
Kort beskrivelse Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste etter kommunehelsetjenesteloven. Det ytes tjenester etter vurdering av behov.
Alle kan søke om vurdering av fysioterapeut.
Fysioterapitjenester er organisert gjennom Hjemmebaserte tjenester (over 18 år) og Barn, ungdom og familie (under 18 år).
Målgruppe
Alle med et behov for fysioterapitjenester, enten de bor hjemme eller på institusjon.
Kriterier/vilkår Fysioterapeutene vurdrer alle søknader om tjenesten og setter i gang tiltak etter behov. Legene kan også henvise til vurdering og behandling hos fysioterapeut.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Tildelingsteamet
Sykehusveien 10
2340 Løten
Annen informasjon

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år:
Barn og unge med sammensatte funksjonshemninger, sansemotorisk usikre, sykdom eller skade i bevegelsesapparatet.

Voksne funksjonshemmede og eldre:
Kommunefysioterapeuter som arbeider med voksne funksjonshemmede og eldre gir tilbud om rehabilitering, undersøkelse, vurdering, rådgivning og behandling. Behandler korttids- og langtidspasienter i institusjon.

Alle driver forebyggende helsearbeid.

Privatpraktiserende:
Privatpraktiserende fysioterapeuter gir individuell behandling og ulike gruppetilbud.

Les mer om fysioterapitjenesten i Løten kommune

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Løten Helsetun, tlf. 62 56 41 01(voksne)
Sykehusveien 10

Barn, ungdom og familie, tlf. 62 56 41 60 (barn og unge 0-18 år)
Stasjonsvegen 12, Mega-bygget
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-05-10