Om tjenesten
Kort beskrivelse Har du sett spor etter individer av gaupe, jerv, ulv eller bjørn?


Skader på sau og andre husdyr meldes Statens Naturoppsyn, ved lokalkontakten Rune Bjørnstad, tlf. 90 83 57 09.
Målgruppe
Alle
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Løten kommune ønsker tilbakemelding fra folk som ser spor eller individer av artene gaupe, jerv, ulv og bjørn. Denne informasjonen er viktig for god forvaltning av de store rovdyrene i Løten kommune.

I beitesesongen (mai til september) vil meldinger om bevegelsene til de store rovdyrene i kommunen øke muligheten til å redusere skadene fra de store rovdyrene. Ved rovdyrskader på husdyr, vil denne informasjonen være til stor hjelp ved gjennomføringen av uttak av skadedyr etter tillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark.

 

Ved funn av skadet eller rovdyrdrepte sau og andre husdyr gis det melding til SNO ved lokalkontakt Rune Bjørnstad på telefon 90 83 57 09.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 40 00

Miljøvernkonsulent Øystein Pedersen
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2013-04-19