Hva kjennetegner Smalfrøstjerna: Smalfrøstjerne

Smalfrøstjerne (Thalictrum simplex)

Smalfrøstjerne er knyttet til tørr slåtteng og beitemark på Østlandet. Arten har gått markert tilbake fordi det blir slutt på slått og utmarksbeite i låglandet, og den blir nå regnet som "sårbar". I Løten har den fortsatt stabile voksesteder, for eksempel på Rokoberget og ved Nordlykkja

Les brevet fra miljøvernminister Erik Solheim her