Våpenet er kommunens offisielle symbol, og brukes konsekvent der kommunen har behov for å markere sine Løten kommunes logoeiendeler. aktiviteter og ansvarsområder. I tillegg brukes våpenet, sammenstilt med kommunenavnet som en logo, i kommunens kommunikasjon og profilering.

Kommunevåpenet er et kjennetegn for Løten, og en bekreftelse på at det er kommunale myndigheter som opptrer/ opererer, og ingen andre.

For å sikre riktig bruk av kommunevåpenet, samt å rendyrke bruksmåtene, har kommunen nå utarbeidet et reglement for bruk av kommunevåpenet. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret den 24. juni 2009.

Les reglement for bruk av kommunens våpen her