Energi- og klimaplanen - en ny kommunedelplan
Planen inneholder en faktadel med oversikt over energiforbruk, klimagassutslipp, trafikkmengder og avfallshåndtering, i tillegg til en oversikt over utslipp og klimaeffekter fra landbruk og skogbruk.

Planen forholder seg til overordnete planer, som SMAT (samordnet miljø- areal- og transportutvikling i by- og tettsteder) i Hamarregionen, og Energi- og klimaplan for Hedmark.

Til slutt inneholder planen forslag til hovedmål og tiltak for energi- og klimaarbeidet i Løten, og disse målene omfavner både kommunen som organisasjon og innbyggerne.

Les energi- og klimaplan for Løten kommune her