Biovarme til kommunale bygg
Løten kommune ble berømmet som miljøbevisst ledestjerne som sikrer bærekraftig energi til sine yrkesbygg da Ordfører Bente-Elin Lilleøkseth tømmer sagflis i anlegget som skal forsyne Løten sentrum med biovarmeanlegget ble åpnet. Dette er det tolvte bioenergianlegget i Hedmark, og det sjuende som Oplandske bioenergi har bygget i regionen. Anlegget fyres med flis, og Moelven Løten AS og Løten bygdesag er hovedleverandører. Det går med ca 12 000 m3 flis i året for å fyre dette anlegget – dette utgjør 110 lass per år på vogntog og omtrent 240 lass med lastebil- eller traktorhenger, men disse har da bare kjørt noen få kilometer fra sagbruk til fyringsanlegg.

- Kortreist varme er et viktig miljøtiltak, et viktig klimatiltak, og et tiltak som også gir lokale skogeiere avsetting for produktene sine, sa ordfører Bente Elin Lilleøkseth i sin tale under åpningsarrangementet.

Løten helsetun, Østvang skole, bofellesskapene, Tingberg, ungdomsskolen, Løtenhallen, omsorgsboligene i Meierivegen og 2. etasje på Mega er de kommunale byggene som er knyttet til bioenergianlegget. I tillegg blir nå også den nyåpnede kunstgressbanen i Løten Idrettspark varmet opp med Biovarme.

Se TV-innslag fra NRK Østnytt her

Logo Oplandske bioenergiLes mer om Oplandske Bioenergi her