Om tjenesten
Kort beskrivelse Undervisning av voksne som har rett til grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område.
Målgruppe
Voksne som har rett til grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område
Kriterier/vilkår Behov for grunnskoleopplæring og/eller særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfrist 20. februar hvert år.

Vedtak fattes på bakgrunn av sakkyndig tilråding.

Egenhendig søknad sendes.
Søknaden sendes til Søknad sendes til:

Løten Virke
Postboks 113
2341 LØTEN.
Saksbehandlingstid Søknader om tilbud besvares innen 4 uker.
Klagemulighet Frist for å påklage vedtaket - 3 uker etter mottatt svar.
Klagen sendes Løten Virke. Klageinstans: Utdanningsdirektøren.
Annen informasjon

Etter behov innhentes sakkyndig vurdering fra pedagogisk- psykologisk tjeneste.
Avdelingsleder i samråd foretar vurdering og fatter enkeltvedtak. Voksenopplæringen tilbyr undervisning innen følgende felt:

  • grunnskolefag
  • kommunikasjon/alternativ kommunikasjon
  • hverdagsmestring
  • sansemotorisk trening
  • hjelp til lese/skrivevansker
  • fysiske aktiviteter
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Løten Virke
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Veenslivegen 11
2340 Løten
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-10-21