Navnsetting og nummerering av veger i Løten.

Løten kommune sender melding til folkeregisteret og posten om alle endringer. De som som får ny adresse må gi melding til firma og personer som de mottar post fra. Dersom dette ikke blir gjort har vi erfart at brevene blir sendt i retur til avsender. Skjema for melding om endring av adresse fås på postkontoret.

Sist endret 24.02.2010