→​ Skjema for rekvisisjon oppmålingsforretning

Sendes til: post@loten.kommune.no eller Løten kommune, Postboks 113, 2341 LØTEN. 

→​ Les mer om oppmåling