>> Skjema søknad om deling av grunneiendom

Skjemaet sendes som vedlegg til: post@loten.kommune.no eller papirutskrift til: Postboks 113, 2341 LØTEN