Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19.

Last ned skjema med vedlegg her:

>> Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i plan og bygningsloven (pdf)


Skjema fylles ut på papir og sendes til:

Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN eller til post@loten.kommune.no