Om tjenesten
Kort beskrivelse Løten kommune har avsatt en tilskuddspott på kr.100.000 til formålet ”dugnadsbaserte fellestiltak”.

At et tiltak er dugnadsbasert innebærer at det er ulønnet, frivillig aktivitet som gjennomføres innenfor et fellesskap, uten målsetting om profitt.

At det er et fellestiltak må forstås som at det retter seg mot fellesskapet, det være seg innenfor samme gruppe som den som står bak dugnaden, eller til lokalsamfunnets eller regionens beste.
Kriterier/vilkår Kriterier for saksbehandlingen:

1. Tilskudd kan gis til sammenslutninger, organisasjoner eller institusjoner i Løten kommune, samt til regionale tiltak som har tilknytning til kommunen.

2. Det er driftsutvalget som har bevilgende myndighet innenfor rammen av vedtatt budsjett.

3. Det gis ikke støtte til ordinær drift.

4. Søknaden må inneholde et budsjett med kostnader og evt. inntekter.

5. Søknaden må fremmes innen 1.mai hvert år.

6. Ved tilsagn om midler utbetales 85 % av tilskuddet. De resterende 15 % utbetales etter at det er mottatt sluttrapport for tiltaket. Rapporteringsfrist 15.november hvert år. Rapporten skal være kortfattet med regnskap for tiltaket.

7. Løten kommune kan initiere tiltak og benytte ordningen som stimuleringsmidler.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Frist 1. mai hvert år.
Søknadsskjema:
2.5. Dugnadsbaserte fellestiltak (pdf)
2.5. Dugnadsbaserte fellestiltak (word)
Søknadsfrist 1.mai hvert år
Søknaden sendes til Løten kommune
KIS
Postboks 113
2341 Løten
Saksbehandlingstid 2 måneder
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 40 00, telefaks 62 56 40 01
Ansvarlig enhet
Kultur, informasjon og service
Besøksadresse Kildevn. 1
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-04-28