Om tjenesten
Kort beskrivelse Ergoterapi omhandler å hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har vansker med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet, og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole, arbeid og fritid.

Ergoterapi innebærer blant annet å:
Kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/ arbeidsvaner
Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage, skole og på arbeidsplass
Bidra med forslag og retningslinjer i forhold til universell utforming
Veilede, informere og undervise
Målgruppe
Personer i alle aldre og livsfaser som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemning, sykdom eller skade
Kriterier/vilkår Alle som henvender seg til ergoterapitjenesten vil få en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Løten Helsetun
Sykehusveien 10
2340 Løten
Annen informasjon

Om tjenesten:
Hva vi kan bistå deg med;

  • Bidra til at du kan mestre dine daglige aktiviteter i hjem, skole/barnehage, arbeid og fritid
  • Gi råd og veiledning om hvordan du kan trene ferdigheter gjennom praktiske daglige gjøremål
  • Bistå med tilrettelegging av dine omgivelser inne, ute, i boligen, på arbeidsplassen, med mer
  • Tilpasning og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • Samarbeide med andre faggrupper om å tilrettelegge et målrettet og helhetlig tilbud om du har behov for habilitering og rehabilitering
  • Vi bidrar i planarbeid med kunnskap om universell utforming for å påvirke til at offentlige bygninger, transport og uteområder gjøres tilgjengelige og brukbare for alle
  • Kommunen har et kortidslager hvor utlån av hjelpemidler for kortere behov dekkes. Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden – vi bistår med søking av dette.

Tjenesten er gratis.
Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Løten Helsetun, tlf. 62 56 41 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusveien 10
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-01-13