Leksetiden for skoleåret 2021/22:

Mandager:

3. og 4.klasse har leksehjelp fra kl 14.00-15.00

Barna må ha med seg ekstra matpakke denne dagen og vi spiser før oppstarten av leksehjelpa.

Matpausen er en del av leksetiden.  

Kontrakt for leksehjelp ved Østvang skole:

De barna som har 100 % SFO-plass og melder seg på leksehjelp, får reduksjon i foreldrebetaling.

Leksehjelpen er et tilbud for alle barna på 3.trinn og 4.trinn.

Hvis barnet ikke skal ha leksehjelp en dag så ønskes det beskjed i Visma.

Ønsker dere tilbud om leksehjelp så ta kontakt med Bjørn Atle Nilssen via Visma eller  på bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no