Ved Østvang skole blir leksehjelpa gitt etter skoletid mandag til torsdag. Elevene kan benytte inntil to leksehjelptimer i uka.