Om tjenesten
Kort beskrivelse Boliger med livsløpstandard. Bygningsmessig tilrettelagt for bruk av hjelpemidler. Tilrettelagte boliger for å opprettholde evne til egenomsorg
Kriterier/vilkår Søker tildeles bolig ut fra en faglig helhetlig vurdering av behov pga. funksjonshemning, alder eller andre årsaker.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden sendes til Løten Helsetun
Sykehusveien 10
2340 Løten
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Sentralbordet; Tlf: 62 56 40 00
Ansvarlig enhet
Hjemmebasert omsorg
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 Løten
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-02-17