Vi bruker digital påmelding til kulturskolen, og du trenger å ha barnets fødselsdato og foresattes personnummer klart til søknaden. 

Sett opp flere ønsker

Man kan legge inn flere alternativer/søke flere tilbud. Det kan være lurt å ha flere ønsker i prioritert rekkefølge i og med at det er begrenset antall plasser på noen tilbud.
Søknadene kommer inn til kulturskolen via en portal, og opptak vil bli gjort i starten av august. Det sendes da ut brev til familiene om opptak. 

Meld deg på i kulturskolens tilbud her:

Søknadsskjema kulturskolen i Løten

Avmelding
Det samme gjelder avmelding fra kulturskolen, som må foregå på e-post 

Se mer: