Politikerene er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015 - 31.10.2019

Politisk representantPolitisk vararepresentant
Leder:
Gunnar Søberg (SV)

Kristian Dragsten (AP)

Andre representanter

Anne Nilsen. pårørende rep.
Cobohwa Baganda, rep. flytninger og innvandrere
Laila Jenssveen, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (AP)
Jane Støen, ansatt Løten arbeids- og opplæringssenter
Toril Mellum, avdelingsleder flyktningetjenesten
Bjørg Johansen, ansatt ved NAV
Kamilla Østli, virksomhetsleder NAV
Geir Arne Nilsen, virksomhetsleder kvalifisering
Mads Bye Langedrag, rep. deltakere ved Løten arbeids- og opplæringssenter (ny fra 2017)