Politikerene er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015 - 31.10.2019
 

Politisk representant

Politisk vararepresentant

Leder:
Gunnar Søberg (SV)


Kristian Dragsten (AP)


Andre representanter

  • Anne Nilsen. pårørende rep.
  • Cobohwa Baganda, rep. flytninger og innvandrere
  • Laila Jenssveen, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (AP)
  • Jane Støen, ansatt Løten arbeids- og opplæringssenter
  • Toril Mellum, avdelingsleder flyktningetjenesten
  • Bjørg Johansen, ansatt ved NAV
  • Kamilla Østli, virksomhetsleder NAV
  • Geir Arne Nilsen, virksomhetsleder kvalifisering
  • Mads Bye Langedrag, rep. deltakere ved Løten arbeids- og opplæringssenter (ny fra 2017)