Politikerene er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2019 – 31.10.2023

Politisk representant

Politisk vararepresentant


Lillian Rygg (SP)


Nils Thore (Basse) Vasaasen (SP)


Andre representanter

  • Kamilla Østli, virksomhetsleder NAV
  • Geir Arne Nilsen, virksomhetsleder kvalifisering
  • Pårørende representant
  • Representant for flyktninger og innvandrere
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (AP)
  • Ansatt Løten arbeids- og opplæringssenter
  • Avdelingsleder flyktningetjenesten
  • Ansatt ved NAV
  • Rep. deltakere ved Løten Virke