Politikerene er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015 - 31.10.2019

Politisk representantPolitisk vararepresentant
Leder:
Gunnar Søberg (SV)

Kristian Dragsten (AP)

Andre representanter

Anne Nilsen
Cobohwa Baganda
Laila Jenssveen
Jane Støen, ansatt
Toril Mellum, avdelingsleder flyktningetjenesten
Bjørg Johansen, ansatt ved NAV
Bente Larsson, virksomhetsleder NAV
Geir Arne Nilsen, virksomhetsleder kvalifisering
Ellen Marie Rygh Karlsen