Medlemmer/ representanter:
Politikerene er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2015 - 31.10.2019.

Politiske representanter:

1) Åse Høiby Bråthen (AP)
2) Stian Nybakken Olsen (Sp) 

Vararepresentanter:
1) Laila Jenssveen (AP)
2) Kjell Ingar Olsen (SP) 

Representanter for Barn og Unges kommunestyre BUK 2015/2016:
Gina Elisabeth Hønningstad
Fredrik S. Flagstad

Representanter fra lag og foreninger:

  • Løten Bondelag v/Ingeborg Tønseth
  • Løten Bonde- og småbrukerlag v/Sverre Søgård
  • Løten Skogeierlag v/Tor-Erik Martinsen
  • Løiten Jeger og fiskeforening v/Ola Berntsen
  • Løten Næringslivsforening v/Anders Bronken
  • Brenneriroa og omegn vel v/Knut Vidar Moløkken
  • Ådalsbruk velforening v/Jon Fredrik Hjemli

Representanter fra administrasjonen: